Centrala Sterująca CP-PAK1

Centrala Sterująca Urządzeniami Przeciwpożarowymi CP-PAK1

centrala sterująca cp-pak1
logo Rotrok

Opis produktu

Centrala Sterująca Urządzeniami Przeciwpożarowymi CP-PAK1 przeznaczona jest do sterowania, nadzorowania i współpracy z systemami i urządzeniami realizującymi bezpośrednio funkcje bezpieczeństwa pożarowego oraz systemami i urządzeniami powiązanymi pośrednio z funkcją bezpieczeństwa pożarowego.

Zbudowana jest w oparciu o stację sterującą Rotork Master Station (RMS). Centrala może przyjmować sygnały inicjujące z Systemu Sygnalizacji Pożarowej i innych systemów bezpieczeństwa pożarowego.

centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi

CP-PAK1 służy do sterowania i kontroli urządzeń i systemów przeciwpożarowych, takich jak napędy elektryczne na stanowiskach rozdzielczych, pompowniach ppoż oraz innych obiektach, gdzie zastosowanie mają elektryczne napędy armatury.

Centrala Sterująca Urządzeniami Przeciwpożarowymi posiada budowę modułową.


centrala sterująca cp-pak1
centrala sterująca cp-pak1

Komunikacja między stacją a systemem nadrzędnym

Standard: 2 gniazda Ethernet RJ45 (10/100/1000Mbps), Modbus TCP, umiejscowione na każdym module CPU (P4710).

Inne usługi dostępne przez połączenie Ethernet: Serwer Web (przez stronę web).

Opcje: Moduł szeregowy (P4727). Komunikacja szeregowa przez 2 połączenia 9-pinowe typu D wspierające Modbus RTU. Indywidualnie konfigurowalne RS-232 do RS-485 za pomocą przełączników. Terminacja dla RS-485 dostępna przez ekran lub strony web (120Ohm pasywne z polaryzacją 1 kOhm). Terminacja jest aktywna nawet przy braku zasilania. 2400 do 115200 Baudów.

Stacja redundantna (Hot Standby) zawiera duplikaty modułów, więc ilość połączeń z systemem klienta jest też podwójna. Przy standardowym CPU oraz opcjonalnym modułem komunikacji szeregowej dostępne są cztery połączenia każdego typu
Interfejs użytkownika

Standard: Do konfiguracji systemu nie jest potrzebne żadne specjalistyczne oprogramowanie. Konfiguracja odbywa się przez lokalny wyświetlacz dotykowy lub wbudowany serwer web.

Każda stacja zawiera co najmniej 1 lokalny wyświetlacz dotykowy – 2 w przypadku wersji podwójnej i redundantnej.

 • Rozmiar 7″
 • Rozdzielczość 1024xRGBx600

Interfejsy na wyświetlaczu i web mają identyczną strukturę ułatwiającą wymienne korzystanie z obu rozwiązań. Interfejs został zaprojektowany w celu ułatwienia uruchomienia, odczytu informacji i rozwiązywania problemów.

Oba interfejsy zawierają: Przegląd statusu, alarmów oraz nastaw Master Station, sieci obiektowej, połączenia z systemem użytkownika i urządzeniami na instalacji. Przegląd komunikatów sterujących otrzymanych z systemu użytkownika, przegląd danych z rejestratora stacji oraz zdarzeń w urządzeniach obiektowych.

Dodatkowo serwer web umożliwia: zapis analizy sygnałów sterujących i danych z rejestratora Master Station. Aktualizację oprogramowania Master Station. Zapis alarmów Master Station.


Właściwości użytkowe CP-PAK1

Zasilanie: 230V – 25% +10% 50Hz
Prąd obciążenia: 0,6A Max pojemność akumulatora: 45Ah
Obudowa: 850x850x300 wisząca. Inne wymiary obudów na zapytanie wg certyfikowanego typoszeregu Temperatura stosowania: 0…+40°C
Klasa szczelności: IP30


Komunikacja miedzy stacją, a urządzeniami obiektowymi: Pakscan Classic (P4720)

 • Topologia sieci redundantnej
 • Długość pętli do 20 km
 • Prędkość 110 do 2400 baudów
 • Standardowy kabel (skrętka) 1 para
 • Nastawa parametrów przez sieć lub menu napędu
 • Czas skanowania sieci (60 napędów w pętli 4 km) – mniej niż 1 s
 • Nie wymaga dodatkowych wzmacniaczy (repeaterów) ani terminacji
 • Brak ograniczeń w odległości między urządzeniami w pętli
 • Do 240 urządzeń w jednej pętli
 • Komunikacja przy użyciu odpornego na zakłócenia sygnału prądowego


Uwaga: w aplikacjach z instalacjami ppoż należy stosować kable z odpowiednimi dopuszczeniami CNBOP