Przemysł cukrowniczy

Przemysł cukrowniczy

Przemysł cukrowniczy

Przepustnice

Na przestrzeni ostatnich kilku lat przemysł spożywczy, a w szczególności cukrownie stały się jednym z największych odbiorców produktów oferowanych przez firmę Flow-Valves sp. z o.o. Zaopatrujemy je głównie w przepustnice centryczne, podwójnie mimośrodowe, zawory kulowe oraz w napędy elektryczne i napędy pneumatyczne.