Przemysł papierniczy

Przemysł papierniczy

Przemysł papierniczy

Przepustnice

Proces produkcyjny w branży celulozowo-papierniczej jest niezwykle wymagający i trudny. Wymaga on precyzyjnie dobranych narzędzi, dlatego też dbamy o jak najwyższą jakość dostarczanych towarów, do których należą przede wszystkim zasuwy nożowe, zasuwy oczkowe, zawory segmentowe oraz przepustnice centryczne i podwójnie mimośrodowe.